Κατά νόμο συντήρηση όπου με το εξειδικευμένο προσωπικό μας προσφέρουμε προγραμματισμένη συντήρηση, ποιότητα συντήρησης, γρήγορη ανταπόκριση και αποκατάσταση βλαβών, αντικατάσταση ανταλλακτικών σύμφωνα με την επιθυμία και την έγκριση των πελατών, άμεση επικοινωνία και τεχνική υποστήριξη προς τον πελάτη.