Συντήρηση με συμφωνητικό πλήρους συντήρησης όπου με το εξειδικευμένο προσωπικό μας προσφέρουμε προγραμματισμένη συντήρηση , γρήγορη ανταπόκριση και αποκατάσταση βλαβών με επισκευή ή αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού χωρίς κανένα επιπλέον κόστος επιβάρυνσης του πελάτη.