Γίνονται βάση των προτύπων 81.1 και 81.2  της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας αναλόγως των απαιτήσεων και των προδιαγραφών των πελατών